pozdrowienia z alei jerozolimskich
english/polski
Palma jest wykonana z tworzyw sztucznych i materiałów naturalnych, jest przystosowana do warunków zewnętrznych, odporna na deszcz, śnieg i niskie temperatury, a także zabezpieczona przeciwko promieniowaniu słońca. Całość jest osadzona na konstrukcji metalowej, obciążonej prefabrykatami betonowymi, co gwarantuje stabilność.
Umieszczona wewnątrz pnia konstrukcja zapobiega przechylaniu się drzewa pod wpływem wiatru. Na stalowy trzon nasunięta jest rura pcv obłożona poliuretanem strukturalnym oraz korą odpowiednio zabezpieczoną chemikaliami. Wysokość palmy wraz z koroną wynosi ok. 15 metrów.
Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich to projekt pod patronatem Cetrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Fundacji Instytut Promocji Sztuki. Nad projektem współpracują, zgodnie z umową, CSW Zamek Ujazdowski oraz Fundacja Instytu Promocji Sztuki. CSW jest odpowiedzialne za projekt od strony od strony merytorycznej, natomiast Fundacja – finansowej. Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa na mocy pisma GPII-MT-0190-213/02, dnia 5 września 2002.

Palma stanęła na rondzie de Gaulle’a 12 grudnia 2002 na podstawie decyzji Zarządu Dróg Miejskich z dnia 1.08.2002r – ZDM/ET/0562/I/4805/02, która to decyzja jest konsekwentnie przedłużana. W tej chwili jest przedłużona do dnia 28 lutego 2009 (ZDM/DZZP/I/1A/118/W/07).

Projekt uzyskał :
- pozytywną opinię Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków pismo MWKZ AU.AR./Śród/416-69/2141/02,
- pozytywną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatu Warszawskiego, opinia nr 5154/02
- pozytywną opinię Urzędu Gminy Warszawa-Centrum, Wydział Urbanistyki I Architektury, pismo UA/K/Dr/7333/382/02/JD
- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – pismo AB/7354/D/CŚ/1877/2002/PJ

Projekt został również uzgodniony z Tramwajami Warszawskimi, przy czym zostały spełnione wszystkie warunki stawiane przez TW.

Palma została sfinansowana przez prywatnych sponsorów – firmy Tui, Bayer oraz Delecta. Budżet jednak był zbyt mały by podołać konieczności opieki nad stroną techniczną przedsięwzięcia. W powstaniu palmy nie miały udziału środki publiczne. Przez następne lata projekt był utrzymywany - częściowo za własne pieniądze artystki, częsciowo za pieniądze Fundacji oraz siłami grupy przyjaciół projektu.

Projekt był wprawdzie przedsięwzięciem przewidzianym na 1 rok, jednak wzbudził tyle sympatii, że postanowiliśmy przekazać projekt miastu Warszawie. List intencyjny do Prezydenta Miasta Warszawy został wysłany przed upłynięciem terminu rozbiórki. Nigdy nie otrzymaliśmy na ten list odpowiedzi. Natępny – z prośbą o pomoc w demontażu projektu również pozostał bez echa. Przez cały rok 2004 trwały wprawdzie negocjacje z Zarządem Dróg Miejskich w sprawie sformułowania umowy użyczenia projektu, jednak po wielu miesiącach okazało się, że jej podpisanie jest z jakiś powodów niemożliwe. W roku 2004 grupa młodych aktywistów zorganizowała pierwszą publiczną zbiórkę na rzecz projektu i ogłosiła list do Prezydenta Warszawy. Na rusztowaniu wokół palmy pojawił się baner – „Palma czeka na umowę“. Tej samej nocy Zarząd Dróg Miejskich zlikwidował baner i wywiózł rusztowanie. List młodych ludzi pozostał bez echa. W tym czasie powstał Komitet Obrony Palmy, a media potwierdziły w sondażach, że chce ją pozostawić na rondzie de Gaulle’a zdecydowana większość Warszawiaków.

W roku 2005 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych podjęło się dwuletniej opieki nad palmą. Umowa wygasła 28 lutego 2007.
Obecna rekonstrukcja pozwoli na wiele lat funkcjonowania projektu bez konieczności ciągłych napraw.
Teraz głównym darczyńcą projektu jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który przekazał na cele rekonstrukcji 77tys.zł oraz sponsor, który chce pozostać anonimowy - przekazał 20 tys.zł.

Za dotychczas pozyskane środki Fundacja zakupiła nowe liście i korę w Stanach Zjednoczonych. Wraz z transportem morskim wyniosło to 82 tys.zł.
Całościowy budżet rekonstrukcji palmy wynosi 155tys.zł.